Biofarmab Kiselgur

Kisel stärker senor, ledband och ligament men har också en postiv effekt på hov, hud och hårrem. 

Ges med fördel då hovar är svåra sko pga att de spicker och splittrar sig.

 Kiselgur är en gråvit mjölliknande jordart, som består huvudsakligen av kiseldioxid.

155 kr

BioZinc

BioZinc

126 kr
Hoofbuilder

Hoofbuilder

450 kr
Swish